ZETOR world

ZETOR v zoologické zahradě

ZETOR v zoologické zahradě

V parném létě jsme navštívili Zoologickou zahradu v Ostravě. Doslechli jsme se totiž, že o údržbu druhé největší zoologické zahrady v Čechách se stará hned pět traktorů ZETOR a návštěvníci se mohou expozicí Safari projet dvěma vláčky, jejichž tahače mají pod kapotou motor a převodovku ZETOR.

Ostravská zoologická zahrada s rozlohou něco málo přes 100 ha je druhou největší zoo v České republice, a to hned po chomutovském zooparku. Chová se zde přes 4000 zvířat, o která se stará na 50 chovatelů. Návštěvnost se už několik let pohybuje okolo 500 tisíc osob ročně, což svědčí o významné pozici instituce nejenom v moravskoslezském regionu. Zoo je známá odchovem slonů indických, ale také vzácných druhů lemurů a celé řady dalších vzácných a ohrožených zvířat.

Kopcovitý terén areálu dává tušit, že podmínky pro údržbu zahrady tady nebudou úplně jednoduché, zejména pak v zimním období. Přes 10 ha celkové plochy tvoří louky, které jsou určeny od jara do podzimu k sečení krmiva pro zvířata, a na části z nich se pěstuje vojtěška. Ani tato plocha však na pokrytí krmné dávky nestačí, a proto je nutno sekat i louky v okolí zoo.

20180321-zetor-v-zoo-5

Během návštěvy jsme navštívili i část zahrady označenou jako „Nádvoří“. Běžný návštěvník do těchto míst nezavítá, jedná se o zázemí pro techniku a stroje, které slouží k údržbě celého areálu a k návozu krmných směsí ke zvířatům nebo svozu chlévské mrvy apod.

Základ strojového parku tvoří v Ostravě hned pět traktorů ZETOR. Nová PROXIMA GP 100 pomáhá v zoo od loňského roku, pak mají FORTERRU 90 z roku 2009 a tři starší stroje – 7341 z roku 2001, nejvytíženější traktor 7245 z roku 1993 a nejstarší 5211 z roku 1986. Společně se ZETORY mají v areálu ještě k dispozici Avii pro svoz okusů, krmných směsí a slámy a několik výkonnostně menších strojů (malý čelní nakladač, vysokozdvižný vozík, kloubové malotraktory aj.) určených pro manipulaci s materiálem, sekání trávy, nebo pro práci spojenou s údržbou komunikací.

20180321-zetor-v-zoo-2

Tomáš Dvořák, vedoucí technického oddělení, vyjmenovává důvody, proč jsou v zoo spokojeni se stroji: „Traktory ZETOR mají nízkou spotřebu, náhradní díly jsou snadno dostupné a jejich cena je příznivá. Výhodu vidím i ve snadném servisu, kdy si řadu úkonů dokážeme zajistit sami a v případě nutnosti větších oprav nám náš servisní partner vychází obratem vstříc.“

Nová PROXIMA PLUS s výkonem 96 koní pomáhá v zoo od loňského roku. Stroj je využíván jako tahač kontejnerového podvozku PORTÝR s nosností 10 tun, na kterém se převáží kontejnerová cisterna o objemu 7 000 litrů nebo kontejnery. Podvozek je speciálně upraven tak, aby šlo jednoduše cisternu složit a získat prostor pro kontejnery pro svoz např. chlévské mrvy. Zoo tak originálně vyřešila a sjednotila dvě agregace do jedné. PROXIMA měsíčně odpracuje až 40 motohodin, ročně pak necelých 500 motohodin.

Dále v zoo využívají FORTERRU 90. „Traktor je agregován se štěpkovačem, který denně zpracovává haluze svezené od zvířat z pavilónů. Výsledné palivo slouží v zimním období k vytápění pěstebního skleníku a přilehlých objektů technického zázemí a jako substrát v expozicích zvířat,“ upřesňuje Josef Rypel, vedoucí „Nádvoří“ a člověk, který ví vše o každém kusu techniky v zoo.

20180321-zetor-v-zoo-8

V areálu zoo má přední vývodovou hřídel jen jeden traktor, typ 7341, i proto je agregován v sestavě s čelní žací lištou Poettinger o šířce přes 2 metry a samosběrným vozem stejné značky o objemu 13 m3. Stroj je od jara do podzimu využíván na místních loukách, kde seče trávu a vojtěšku určenou jako krmivo pro zvířata. V zimních měsících je agregován stroj se sypačem o objemu 400 litrů a stará se o sjízdnost a schůdnost komunikací. Traktor odpracuje bez obtíží ročně až 600 motohodin.

Nejvytíženějším ZETOREM v zoo je 7245, ten pracuje s čelním nakladačem s lopatou, nebo vidlemi na balíky sena a slámy a v případě potřeby lze do zadního tříbodového závěsu zavěsit speciálně upravené kontejnery a převážet tak substrát, směsi, okusy a haluze, seno aj.

20180321-zetor-v-zoo-9

Funkci tažného stroje zastává v zoo traktor 5211 a na jednonápravovém valníku rozváží po zoologické zahradě veškeré krmné směsi, ovoce a zeleninu, maso a krmná zvířata. Druhým úkolem tohoto traktoru je svoz komunálního odpadu z areálu zoo, kdy na speciálně upraveném nosiči v zadním závěsu veze klasický plastový kontejner o objemu 1100 litrů, do kterého jsou závozníky vysypávány odpadkové koše.

V zoo mají i dva vláčky, které vozí návštěvníky třemi rozlehlými výběhy ostravského safari přímo mezi stády afrických a asijských kopytníků. Tahače těchto souprav mají pod kapotou motor a převodovku ZETOR z modelu PROXIMA. Stroje se během návštěvních hodin nezastaví a kapacita jedné soupravy je 62 osob. Vláčky zde bez obtíží vozí hosty od jara roku 2017, a to i v poměrně kopcovitém terénu, kde se často musí zařadit i pohon 4x4.

20180321-zetor-v-zoo-1

Zoologická zahrada v Ostravě je velkou institucí, ke strojům se tady však chovají a pečují o ně jako na soukromých farmách rodinného typu. Každý traktor má své přidělené zastřešené místo a pracovníci je pravidelně udržují a čistí. „Naše práce začíná před 6. hodinou ranní a veškerou činnost, při které potřebujeme stroje v návštěvnické části zoo, je potřeba stihnout nejpozději do 9 hodin. Pak se otevírají brány pro návštěvníky a není vhodné, ani bezpečné, abychom se se stroji pohybovali mezi lidmi, pobíhajícími dětmi, nebo kočárky,“ upřesňuje pan Rypel organizaci práce.

Vzhledem k tomu, že Zoo Ostrava je otevřena 365 dní v roce a návozy krmiva a sezónní sečení trávy je nutno zajistit i o víkendech a svátcích, je potřeba, aby byl na jednotlivých strojích možný zástup. Proto každý z řidičů umí ovládat společně se svým přiděleným strojem i ostatní traktory a jejich agregace.

20180321-zetor-v-zoo-7

I přes to, že traktory ZETOR neprovádějí v ostravské zoo zemědělskou činnost v extrémních terénních nebo klimatických podmínkách, zastanou spoustu práce a dokazují, že jsou spolehlivými, univerzálními a odolnými pomocníky, a to každý den v roce bez ohledu na počasí.

Děkujeme za možnost nahlédnout do zákulisí zoo a uvědomit si, kolik lidské práce, úsilí a technické podpory stojí za tím, aby si návštěvníci mohli užít upraveného a čistého areálu, připravených výběhů a spokojených zvířat v nich. Přejeme zahradě mnoho úspěchů v odchovu nových druhů, zvyšující se návštěvnost a mnoho klidné a spokojené práce s traktory ZETOR.

zpět na ZETOR World