novinky a zprávy

Výzkumná činnost a granty

vlajka eu

ZETOR TRACTORS a.s. - Optimální agregace strojů s traktorem

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004799

Maximální podpora: 5 112 tis. Kč

Předmět a cíl: S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Aplikace realizuje společnost projekt, který se bude soustředit na konkrétní problém optimalizace činnosti traktoru a připojeného stroje či nářadí jako celku. Nespolehlivým arbitrem této soustavy je člověk. Projekt si klade za cíl překlenout subjektivní rozhodovací proces obsluhy technicky vyspělým způsobem regulace. V rámci projektu bude vykonáván výzkum a vývoj ve výše popsaných oblastech.

Řešitel za ZETOR TRACTORS a.s.: Stanislav MITÁŠ

Doba trvání projektu: duben 2017 – září 2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

granty web instituce

Evropská unie zastoupená Evropskou komisí jako poskytovatel v rámcovém programu výzkumu a inovacích EU HORIZONT 2020 a 

ZETOR TRACTORS a.s. jako příjemce při řešení projektu: DataBio,

Registrační číslo projektu: 732064

Maximální podpora: 231 tis. EUR

Předmět a cíl: Cílem je s finanční podporou Evropské unie zastoupené Evropskou komisí ukázat přínosy technologií „Big Data“ pro výrobu surovin pro bio hospodářský průmysl prostřednictvím řízení strojů. Z technického hlediska je cílem vývoj monitorovacího systému, který bude zahrnovat sledování polohy vozidel pomocí GPS v kombinaci se získáváním informací z palubního terminálu (CAN-BUS) a jejich přenosu do prostředí GIS online nebo offline. V rámci řešení projektu se předpokládá implementační, testovací a realizační etapy.

Řešitel za ZETOR TRACTORS a.s.: Jaroslav ŠMEJKAL
Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

vlajka eu

EVROPSKÁ UNIE

Evropsky fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

ZETOR TRACTORS a.s. - Zařízení pro VaV

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008646

Maximální podpora: 24 663 972 Kč

Předmět a cíl: Předmět a cíl: Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost značky Zetor na světových trzích, především díky vývoji nových modelových řad, které rozšíří stávající portfolio výrobků a umožní tak společnosti ZETOR TRACTORS a.s. lépe konkurovat globálním výrobcům.

Řešitel za ZETOR TRACTORS a.s.: Jaroslav ŠMEJKAL

Doba trvání projektu: leden 2017 – 31. 12. 2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

vlajka eu

EVROPSKÁ UNIE

Evropsky fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Rekonstrukce horkovodních rozvodů v areálu ZETOR TRACTORS a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011263

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je dosažení úspory energie modernizací a rekonstrukcí rozvodů tepla za účelem zvýšení účinnosti přenosu tepelné energie v areálu ZETOR TRACTORS a.s.

Představení projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit účinnost při rozvodu tepelné energie v areálu podniku a snížit tak energetickou náročnost provozu. Realizací projektu se sníží také negativní dopad na životní prostředí. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku snížením provozních nákladů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies k personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na Vašem zařízení.
Více informací