novinky a zprávy

Výzkumná činnost a granty

vlajka eu

ZETOR TRACTORS a.s. - Optimální agregace strojů s traktorem

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004799

Maximální podpora: 5 112 tis. Kč

Předmět a cíl: S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Aplikace realizuje společnost projekt, který se bude soustředit na konkrétní problém optimalizace činnosti traktoru a připojeného stroje či nářadí jako celku. Nespolehlivým arbitrem této soustavy je člověk. Projekt si klade za cíl překlenout subjektivní rozhodovací proces obsluhy technicky vyspělým způsobem regulace. V rámci projektu bude vykonáván výzkum a vývoj ve výše popsaných oblastech.

Řešitel za ZETOR TRACTORS a.s.: Stanislav MITÁŠ

Doba trvání projektu: duben 2017 – září 2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Traktor nižší střední třídy se zvýšeným komfortem posádky", reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026804, který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Termín realizace: 10/2021 - 5/2023

Výstupy: aplikovaný výzkum

EU dotace logo

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

granty web instituce

Evropská unie zastoupená Evropskou komisí jako poskytovatel v rámcovém programu výzkumu a inovacích EU HORIZONT 2020 a 

ZETOR TRACTORS a.s. jako příjemce při řešení projektu: DataBio,

Registrační číslo projektu: 732064

Maximální podpora: 231 tis. EUR

Předmět a cíl: Cílem je s finanční podporou Evropské unie zastoupené Evropskou komisí ukázat přínosy technologií „Big Data" pro výrobu surovin pro bio hospodářský průmysl prostřednictvím řízení strojů. Z technického hlediska je cílem vývoj monitorovacího systému, který bude zahrnovat sledování polohy vozidel pomocí GPS v kombinaci se získáváním informací z palubního terminálu (CAN-BUS) a jejich přenosu do prostředí GIS online nebo offline. V rámci řešení projektu se předpokládá implementační, testovací a realizační etapy.

Řešitel za ZETOR TRACTORS a.s.: Jaroslav ŠMEJKAL
Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

vlajka eu

EVROPSKÁ UNIE

Evropsky fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

ZETOR TRACTORS a.s. - Zařízení pro VaV

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008646

Podpora: 9 385 986,34 Kč

Předmět a cíl: Předmět a cíl: Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost značky Zetor na světových trzích, především díky vývoji nových modelových řad, které rozšíří stávající portfolio výrobků a umožní tak společnosti ZETOR TRACTORS a.s. lépe konkurovat globálním výrobcům.

Řešitel za ZETOR TRACTORS a.s.: Jaroslav ŠMEJKAL

Doba trvání projektu: leden 2017 – 31. 12. 2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

vlajka eu

EVROPSKÁ UNIE

Evropsky fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Rekonstrukce horkovodních rozvodů v areálu ZETOR TRACTORS a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011263

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je dosažení úspory energie modernizací a rekonstrukcí rozvodů tepla za účelem zvýšení účinnosti přenosu tepelné energie v areálu ZETOR TRACTORS a.s.

Představení projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit účinnost při rozvodu tepelné energie v areálu podniku a snížit tak energetickou náročnost provozu. Realizací projektu se sníží také negativní dopad na životní prostředí. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku snížením provozních nákladů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. v rámci projektu ZETOR TRACTORS a.s. - Zařízení pro VaV s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008646 pořídila pro potřeby Výzkumu a vývoje v letech 2017-2019 následující majetek:

 • Víceúčelovou měřící ústřednu;
 • Měřící ústřednu pro zkoušky v mrazící komoře s příslušenstvím;
 • Víceúčelovou měřící ústřednu pro měření elektronických a elektrických prvků s příslušenstvím;
 • Ruční měřící přístroj pro hydraulické a pneumatické systémy s možností měření CAN;
 • SW pro diagnostiku ECU a CAN komunikace, Simulace a měření, Nástroje pro cyklické zkoušky, HW pro diagnostiku ECU a CAN komunikace;
 • Spotřeboměr pro měření množství dodávky paliva;
 • Ruční lis;
 • Elektrodynamický zátěžový stav;
 • Návěs pro přepravu TJ - 3t s vybavením a návěs pro přepravu TJ - 7t s vybavením;
 • Osciloskop;
 • Průtokoměr - boxy PTO s tlakovými čidly;
 • Snímač kroutícího momentu a zrychlení;
 • Měřící notebook;
 • Licence LabVieW, Programovatelný zdroj, Software KISSsoft, Software Creo;
 • Modernizace náhradou zkušebních brzd; a
 • Nové transformátory pro zařízení obstaraná z projektu VaV, které navýšily odběrný výkon
   

Zkoušky na výše uvedených zařízeních je možné provádět po řádné domluvě a za tržních podmínek.