Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ZETOR TRACTORS a.s., se sídlem Trnkova 3060/111, Brno, Česká republika, IČ: 269 21 782 (dále jen „ZETOR TRACTORS“). Při poskytování informací o našich produktech a službách je naší nejvyšší prioritou spokojenost zákazníka. Proto se svou nabídku snažíme co nejlépe přizpůsobit konkrétnímu návštěvníkovi našeho webu. K tomu potřebujeme mimo jiné zpracovávat dílčí anonymizované osobní údaje návštěvníka. Ke zpracování osobních údajů dochází za dodržení veškerých zákonných podmínek.


PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nebudou využívány k automatizovanému rozhodování, ani předávány do třetích zemí.

ZETOR TRACTORS je oprávněna předat zpracovávané osobní údaje pouze subjektům – „zpracovatelům“, které pověří zpracováním osobních údajů smlouvou o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů naleznete zde Giant interactive s.r.o., IČO: 276 12 821, se sídlem Praha 1 - Staré Město, U Prašné brány 1078/1, PSČ 110 00

TRASK SOLUTIONS Slovakia s.r.o., IČO: 36 766 569, se sídlem Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, Slovenská republika (pouze zpracování osobních údajů majitelů traktoru Zetor)

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů jste oprávněn/a:

 • požadovat od ZETOR TRACTORS přístup ke svým osobním údajům, které ZETOR TRACTORS zpracovává, případně jejich opravu, pokud jsou nepřesné. Přístupem se rozumí právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů. ZETOR TRACTORS Vám tuto informaci předá bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

 • jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, můžete souhlas s jejich zpracováním kdykoli odvolat, jak je popsáno níže.

Pokud ZETOR TRACTORS kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo formuláře pro nahlášení neetického či podvodného jednání, bude ZETOR TRACTORS zpracovávat Vaše údaje v rozsahu uvedeném na formuláři (zpravidla jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní kontakt). Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely vyřízení Vašeho podnětu a po dobu nezbytně nutnou k naplnění tohoto účelu.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pokud se prostřednictvím našich webových stránek přihlašujete k odběru newsletteru, udělujete nám souhlas s využitím své e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se námi nabízených produktů a služeb.

Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a za dodržení Podmínek zpracování osobních údajů uvedených výše a dále i následujících podmínek:

 • Vaše e-mailová adresa nebude využívána k automatizovanému rozhodování;

 • ZETOR TRACTORS je oprávněna Vaši e-mailovou adresu předat pouze subjektům – „zpracovatelům“, které pověří zasíláním newsletteru a se kterými uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, kde využití e-mailové adresy omezí na zasílání newsletteru; e-mailová adresa nebude předávána do třetích zemí. Seznam zpracovatelů naleznete zde Giant interactive s.r.o., IČO: 276 12 821, se sídlem Praha 1 - Staré Město, U Prašné brány 1078/1, PSČ 110 00

  TRASK SOLUTIONS Slovakia s.r.o., IČO: 36 766 569, se sídlem Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, Slovenská republika (pouze zpracování osobních údajů majitelů traktoru ZETOR)

 • zpracování e-mailové adresy pro účely marketingu není časově omezeno a skončí odvoláním souhlasu se zpracováním;

 • souhlas se zpracováním své e-mailové adresy můžete kdykoli odvolat elektronicky na adrese marketing@zetor.com, nebo písemně – podáním zaslaným na adresu sídla ZETOR TRACTORS. Dojde-li k odvolání souhlasu, je ZETOR TRACTORS povinna Vaše osobní údaje získané na základě odvolaného souhlasu vymazat nebo anonymizovat, neexistují-li jiné (zákonné) důvody pro jejich další zpracování.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Pokud se prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zapojujete do výběrového řízení, udělujete nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem posouzení žádosti o zaměstnání ve výběrovém řízení ZETOR TRACTORS. Souhlas udělujete nejen ohledně pozice, o kterou projevujete zájem, ale i pro případná budoucí výběrová řízení na podobné pozice u ZETOR TRACTORS. Zpracovávány budou Vaše osobní údaje uvedené v životopisu a případně v dalších Vámi předložených materiálech (např. motivační dopis a další). Zpracovávat budeme následně i Vaše osobní údaje sdělené na pracovním pohovoru a zaznamenané personalistou ZETOR TRACTORS.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, za dodržení Podmínek zpracování osobních údajů uvedených výše a dále i následujících podmínek:

 • Vaše osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu mohou být zpracovávány po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu;

 • Souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoliv odvolat elektronicky na adrese GDPR@zetor.com nebo písemným podáním zaslaným na adresu sídla ZETOR TRACTORS. Dojde-li k odvolání souhlasu, je ZETOR TRACTORS povinna Vaše osobní údaje získané na základě odvolaného souhlasu vymazat nebo anonymizovat, neexistují-li jiné (zákonné) důvody pro jejich další zpracování.

 • Vaše osobní údaje nebudou využívány k automatizovanému rozhodování ani nebudou předávány do třetích zemí.

Svým souhlasem potvrzujete pravdivost informací, které nám poskytujete prostřednictvím kontaktního formuláře.


ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Za účelem zlepšování našeho webu, personalizace reklam a analýzy návštěvnosti využívají naše webové stránky tzv. soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na zařízení návštěvníka stránky a umožňují opětovně anonymně rozpoznat návštěvníka či jeho prohlížeč a např. uzpůsobit reklamu či internetovou nabídku konkrétnímu subjektu.

Naše stránky využívají dva typy těchto souborů: tzv. dočasné cookies, které zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do doby, než prohlížeč zavřete a umožňují uchovávat si informace při přecházení z jedné stránky na druhou. Tyto jsou nezbytné pro správnou funkčnost webu a jejich užití proto není podmíněno souhlasem návštěvníka webu.

Druhým typem jsou dlouhodobé cookies, které zůstávají uloženy déle (většinou do jejich odstranění), jsou shromažďovány k marketingovým a optimalizačním účelům a pomáhají identifikovat speciální potřeby pro jednotlivé skupiny zákazníků. Tyto cookies používáme s Vaším předchozím souhlasem, který vyjadřujete při vstupu na naše webové stránky.

Na našich webových stránkách používáme cookies od Google (_ga, _dc_gtm_UA12547644-1), Hotjar (_hjIncludedInSample) a Nette (PHPSESSID).

Svůj souhlas s použitím dlouhodobých cookies můžete odvolat, a to tak, že soubory cookies ve svém prohlížeči zpětně deaktivujete. Postup k deaktivaci cookies naleznete na webových stránkách jednotlivých prohlížečů: Chrome , Internet Explorer , Safari, Firefox, Opera


VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ

Naše webové stránky nabízejí možnost využití sociálních pluginů sociálních sítí Facebook, Twitter a LinkedIn. K odeslání údajů přes sociální plugin však nedochází automaticky, ale pouze aktivací sociálního pluginu - kliknutím na příslušné tlačítko. Obsah a rozsah údajů, které jsou v důsledku aktivace sociálního pluginu odesílány, určuje výlučně provozovatel dané sociální sítě. Tento provozovatel je také odpovědný za ochranu Vašich osobních údajů, které prostřednictvím sociálního pluginu obdržel.