ZETOR world

TechDay v ZETORU aneb setkání vývojářů z oboru automotive

TechDay v ZETORU aneb setkání vývojářů z oboru automotive

Těsně před velikonočními svátky proběhlo na půdě společnosti ZETOR TRACTORS jednodenní setkání vybraných česko-slovenských firem se zájmem o výzkum a vývoj v oblasti automotive. Přítomni byli zástupci společností jako TATRA TRUCKS, ZF Engineering, MOTORPAL či TechSoft Engineering, která celý TechDay iniciovala. Dorazili také odborníci z Mendelovy univerzity a VUT Brno. Hlavními cíli akce bylo sdílení zkušeností, informací a novinek mezi oborově příbuznými firmami a z toho plynoucí možné navázání budoucí spolupráce.

V rámci programu se zástupci firem zúčastnili komentované prohlídky ZETOR GALLERY. V tomto netradičním muzeu, přímo sousedícím s výrobním areálem společnosti ZETOR TRACTORS, se hosté v expozici historických traktorů nejprve seznámili s bohatou historií značky ZETOR. V showroomu jim pak byly představeny stroje z aktuálního portfolia firmy. Následná exkurze do výrobního závodu a do zázemí Technického úseku návštěvníkům přiblížila proces navrhování, testování a výroby současných modelů. Odpolední blok byl poté věnován vzájemnému představení firem, prezentacím o využití technických simulací při výzkumu a vývoji a diskuzím nad odbornými tématy.

P1150124
 

„Celá akce splnila naše očekávání a ZETOR nastavil vysokou laťku pro případné budoucí setkání. Zpětná vazba od účastníků i přítomných techniků na příslušná odborná témata byla pozitivní. Pevně věřím, že si pomyslný štafetový kolík převezme další ze zúčastněných společností a že se bude podobná akce pravidelně opakovat. Zároveň doufám, že se bude odborná skupina rozrůstat, protože to vnímám jako skvělou příležitost, jak propojit a pozvednout český průmysl,“ zhodnotil akci Marek Buchar, technický ředitel společnosti ZETOR TRACTORS a.s., jehož oddělení se ujalo role hostitele tohoto premiérového setkání.

zpět na ZETOR World