ZETOR world

Obrovská vlna podpory a solidarity. Zetoráci pomáhají Ukrajině

Obrovská vlna podpory a solidarity. Zetoráci pomáhají Ukrajině

To, co se děje jen pár set kilometrů od českých hranic, si asi nikdo z nás neuměl představit. Společnost ZETOR TRACTORS situaci na Ukrajině pozorně a s velkými obavami sleduje. Hlavně bychom chtěli Ukrajině popřát mnoho sil v tomto těžkém stavu a věříme, že současné dění rychle nabere pozitivní vývoj. Záleží nám nejenom na našich obchodních partnerech na Ukrajině, ale především na všech lidech, kterých se tento konflikt silně dotýká.

Snažíme se být co nejvíce nápomocní a solidární. Proto se společnost ZETOR rozhodla založit účet „Zetoráci pomáhají Ukrajině“ a formou finanční sbírky podpořit ukrajinský lid v této těžké situaci. Sbírka se velmi rychle setkala s kladnou odezvou a zúčastnilo se jí mnoho zaměstnanců. Společnost ZETOR TRACTORS do sbírky přispěla stejnou částkou, která se vybrala mezi zaměstnanci. Tím vybranou sumu zdvojnásobila. Vybrané peníze byly darovány nevládní neziskové organizaci Člověk v tísni, která poskytuje humanitární pomoc obětem tohoto vojenského konfliktu.

Týden před konfliktem probíhala v Kyjevě mezinárodní výstava Grain Technologies, kde byl ZETOR zastoupen společností Agro-Temp, která je výhradním prodejcem pro Ukrajinu

Týden před konfliktem probíhala v Kyjevě mezinárodní výstava Grain Technologies, kde byl ZETOR zastoupen společností Agro-Temp, která je výhradním prodejcem pro Ukrajinu

Jménem společnosti ZETOR TRACTORS bychom chtěli poděkovat zaměstnancům, kteří se tak rychle a aktivně zapojili do finanční sbírky. Zetoráci ukázali, že jim lidské utrpení není lhostejné a za to jsme na ně hrdí. Zároveň si velice ceníme všech, kteří prokazují solidaritu a pomáhají Ukrajině jakýmkoliv způsobem.

zpět na ZETOR World