ZETOR world

PROXIMA HS a obnovitelné zdroje energie

PROXIMA HS a obnovitelné zdroje energie

Rodinná farma Antonína Šťastného se nachází v Julčíně v Ústeckém kraji. Pan Šťastný zde hospodaří na svých pozemcích od roku 1991. O rok později začal s chovem masného skotu plemene Blonde d´Aquitaine. Stádo je od jara do podzimu na pastvinách a v zimě ve volném ustájení. Krmivo pro zvířata pochází z vlastních zdrojů, na farmě mají i vlastní bourárnu masa. Kromě skotu zde chovají včely (vyrábí si vlastní med) a prasata plemene Mangalica. K farmě patří také Bioplynová stanice Julčín (BPS). Při naší návštěvě nás přivítal správce a vedoucí provozu BPS, pan Petr Horák.

Proxima HS 110 Zetor BPS Julčín_7

Dozvěděli jsme se, jak nápomocné jsou při provozu farmy a BPS traktory značky ZETOR, které dodává a servisuje ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS s.r.o. Třeboutice (od farmy vzdálený jen 15 km). Celkem čtyři traktory z modelové řady PROXIMA se uplatní při sečení, odhrnování sněhu a dalších údržbových pracích. Primárně se však používají k návozu biomasy do BPS ze skladů kolem farmy, a to zejména model PROXIMA HS 110 pořízený v lednu 2021. PROXIMA HS představuje nejvýkonnější model z řady PROXIMA. Čtyřstupňová převodovka s třístupňovým násobičem a hydraulickou reverzací Power‑Shuttle nabízí 24 rychlostí vpřed a 24 rychlostí vzad. Traktor vyniká nadprůměrnou zvedací silou. Elektrohydraulika disponuje funkcí HitchTronic, což je unikátní systém automatické regulace zadního tříbodového závěsu. Dalším traktorem, který v nejbližších dnech rozšíří flotilu ZETOR, je PROXIMA HS 120. Najdeme tu také traktor z řady FORTERRA i několik starších ZETORŮ, např. Z 6911, Z 7211, Z 7011 nebo Z 5011.

Proxima HS 110 Zetor BPS Julčín_1

BPS v Julčíně je v provozu 365 dní v roce 24 hodin denně. Celkem je tu třicet stálých zaměstnanců a několik brigádníků. Ve zkratce jde o zařízení, které zpracovává biomasu (travní siláž, senáž a kukuřici). Výsledkem zpracování biomasy pomocí procesu řízené fermentace je bioplyn (cca ze 17-18 % vstupní hmoty; nejčastěji se bioplyn zatím využívá k efektivní výrobě obnovitelné elektrické energie a tepla) a dále digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu). Technologii na zapravení kejdy a digestátu do půdy musel ovšem pan Šťastný zakoupit. Takto obhospodařují přes 2000 hektarů plochy. Provozování BPS je ekonomické i ekologické. Vede ke snižování objemu skleníkových plynů a spalováním bioplynu se do ovzduší uvolňují jen nízké emise škodlivých látek. V neposlední řadě je na místě zmínit, že právě bioplyn je jedním z obnovitelných zdrojů energie.

zpět na ZETOR World