Zetor world

Test traktoru ZETOR PROXIMA CL 100 ve finském odborném magazínu Koneviesti

Test traktoru ZETOR PROXIMA CL 100 ve finském odborném magazínu Koneviesti

Finský odborný magazín Koneviesti si pro své loňské dvanácté číslo vybral k testování náš traktor ZETOR PROXIMA CL 100. Přečtěte si exkluzivní přepis odborné recenze traktoru, který patří k nejoblíbenějším modelům značky ZETOR mezi našimi zákazníky. Univerzální, spolehlivé, robustní. Takové jsou traktory PROXIMA.

Modelová řada ZETOR PROXIMA v roce 2020 prošla řadou inovací. Vyrábí se ve třech různých verzích, z nichž testovaný model Proxima CL je základním modelem vybaveným mechanickou převodovkou. Novinku jsme testovali s připojeným přívěsem i krmným vozem. PROXIMA patří celosvětově k nejoblíbenějším modelovým řadám značky ZETOR. Poprvé byla představena v roce 2004. V roce 2020 byl její vnější vzhled inovován podle italské studie ZETOR by Pininfarina. Nový design si kladl za cíl nejen potěšit zrak, ale také zlepšit podmínky výhledu při práci s čelním nakladačem díky novému tvaru střechy a kapoty.

Test Koneviesti_blog_CZ 2

Do modelové řady PROXIMA patří modely PROXIMA CL (76–107 HP), PROXIMA GP (76–107 HP) a PROXIMA HS (76–117 HP). PROXIMA CL je základní model vybavený mechanickou převodovkou 12/12 nebo s plazivými rychlostmi 20/4. V modelu PROXIMA GP je převodovka doplněna dvoustupňovým násobičem krouticího momentu a do výbavy modelů PROXIMA HS patří třístupňový násobič krouticího momentu a elektrohydraulická reverzace převodovky.

S vlastním motorem

Zvláštností 4,2litrového čtyřválce, který pochází z vlastní výroby, je mechanické řadové vstřikovací čerpadlo. Motor splňuje emisní předpisy stupně III B, tudíž není potřebná močovina. Na čištění výfukových plynů postačí filtr pevných částic a oxidy dusíku jsou redukovány pomocí recirkulace výfukových plynů.

Toto řešení je možné, protože ZETOR je typově zařazen do třídy T2. Přechodné období u této možnosti odpadá, tudíž i u řady PROXIMA bude zřejmě v budoucnu k vidění motor splňující emisní stupeň Stage V.

Dle údajů z měřicích přístrojů probíhá regenerace filtru pevných částic poměrně rychle již u málo zatíženého traktoru, i když velká část jízdy probíhala v agregaci s přepravníkem zeminy.

Podle technických údajů má motor při jmenovitém počtu otáček 2200 ot/min jmenovitý výkon 70,4 kW (96 HP). Při hodnotě 1 600 ot/min bylo dosaženo výkonu 68,4 kW. Maximální krouticí moment při 1 520 ot/min dosáhl hodnoty 410 Nm. Při počtu otáček v případě maximálního výkonu byla naměřena spotřeba paliva 236 g/kW a při počtu otáček v případě maximálního krouticího momentu šlo o hodnotu 234 g/kW.

Výkonová křivka má zvláštní tvar, protože počty otáček při maximálním výkonu a maximálním krouticím momentu se sobě navzájem hodně blíží. Při jízdě se to nejevilo jako problém, protože motor měl při provozní rychlosti s více než 1 500 ot/min opravdu houževnatý tah. Při vysokých otáčkách je výkon dobrý, avšak nejvýkonnější je motor při 1 500-2 000 ot/min.

Motor má pravidelný, ostrý a hlasitý zvuk, který je zřetelně slyšet jak mimo traktor, tak i v jinak tiché kabině. Do palety zvuků přispívá také kompresor, jenž je součástí standardní výbavy. Chladič má pevný ventilátor, kapalinová spojka není použita.

Mechanická převodovka

Převodovka PROXIMA patří také do vlastní produkce značky ZETOR. U modelů CL je převodovka vždy zcela mechanická. Hlavní převodovka má šest stupňů a rozsahová převodovka je dvoustupňová. Součástí výbavy je rovněž mechanická reverzace umístěná po levé straně volantu.

Řadicí páka je poměrně dlouhá, díky čemuž se lehce a překvapivě příjemně ovládá. Je umístěna dostatečně daleko od volantu, ale zároveň je dobře dosažitelná pro obsluhu traktoru. Rychlostní stupně pro jízdu vzad jsou přibližně o 9 % rychlejší než rychlostní stupně pro jízdu vpřed.

Použití řadicí páky se může jevit jako výzva, alespoň tedy pro začátečníka. Počet otáček motoru musí být pro zajištění rychlého řazení na správné hodnotě. Šlo ale hlavně o to zvyknout si a po nějaké době najít požadovaný rychlostní stupeň neznamenalo žádný problém. Funkce synchronizační spojky však vyžaduje čas, tudíž jsme v náročnějším terénu uvítali jako výhodu použití meziplynu. Také návod k obsluze říká, že životnost synchronizačních spojek se prodlouží, pokud se u přeřazení použije dvojí vyšlápnutí.

Schéma převodů je obrácené čili liché převodové stupně jsou blíže k řidiči. Díky šesti převodovým stupňům nemá traktor problém s tažením přívěsu a je schopen se rozjet i s nákladem na druhý převodový stupeň. V kopcovitém terénu je odstupňování čtvrtého a pátého převodového stupně dlouhé, proto je pro čtvrtý stupeň obtížné dosáhnout ve stoupání dostatečné tempo, aby motor byl schopen po přeřazení táhnout na pětku.

Při šestém převodovém stupni dosahuje motor při plné rychlosti 40 km/hod na 2 400 ot/min. Na nejnižším stupni pomalého rozsahu a při 2 000 ot/min, které výkon požaduje, je pojezdová rychlost asi 1,8 km/hod, což je při vyprazdňování krmného vozu snesitelné, avšak malinko rychlejší tempo. Převodovku pro plazivé rychlosti je možno objednat jako výbavu na přání.

Páka rozsahové převodovky je umístěna poměrně nízko a je třeba se k ní natáhnout. Přeřazení samo je však plynulé, když je hlavní převodovka na volnoběh. Vzadu zlepšuje světlou výšku traktoru PROXIMA portálová náprava, přičemž světlá výška je stejně vpředu jako vzadu 43 cm.

Největší výkon v tahu, 57 kW (78 HP), byl naměřen při rychlosti 7,8 km/hod. Ztráta oproti výkonu měřeném na vývodovém hřídeli dosahovala 17 %, což je u mechanických převodovek běžná hodnota. Připojení pohonu 4x4 je elektrické.

Tradiční hydraulika

Hydrauliku traktorů PROXIMA lze charakterizovat jako tradiční. Měřený výkon otevřené soustavy realizované zubovým čerpadlem dosáhl hodnoty 60,6 l/min. Vzadu se nacházejí tři mechanicky ovládané dvojčinné sekce hydrauliky, které jsou součástí standardního vybavení.

Tři páky pracovní hydrauliky jsou umístěné na postranní konzole šikmo k řidiči. Rozsah pohybu páky je poměrně malý a páky nejsou v ose z pohledu řidiče. Z toho důvodu je těžké rozlišit, zda některá sekce zůstala nepovšimnutá v poloze zapnutého čerpadla. Páky mají naštěstí vhodné uzamykací manžety, jejichž zatočením je možno páku uzamknout ve středové poloze.

Rychlospojky jsou umístěné nad sebou za traktorem, přičemž nemají odkapovou soustavu (dodává se na přání). Olej, který z hadice unikne, tak stéká přímo na zem, a přitom znečišťuje rychlospojky. V kabině řidiče je pro vnější hydrauliku jeden regulační průtokový ventil, kterým je možno stupňovitě omezovat průtok oleje ve všech třech sekcích. Rovněž rychlost klesání tříbodového závěsu lze nastavovat otáčením vedlejšího knoflíku.

Mechanicky ovládaný tříbodový závěs

Tříbodový závěs u traktoru PROXIMA CL má vždy mechanické ovládání a zjišťování tahového odporu probíhá mechanicky prostřednictvím sledování reakce třetího bodu. Výbava je v této velikostní kategorii obvyklá, protože rychlost klesání je nastavitelná a blokovacím zařízením páky tříbodového závěsu lze omezit hloubku spuštění (např. při orbě). Během testu jsme nepoužívali pracovní stroje vyžadující zjišťování tahového odporu.

Tříbodový závěs se dobře hodí k práci, jako je například odhrabování silnice. Snadnější opakované použití (např. otáčení na konci brázdy) by zajistila ovládací páka s lehčím chodem, která by měla menší rozsah pohybu. Boční omezovače se nastavují závity a do výbavy patří navíc spirálová pružina, která vystřeďuje tažná ramena a která se mezi ně uzamkne upevňovacími kolíky.

Tříbodový závěs je možno ovládat zvnějšku pomocí rukojeti umístěné na pravém zadním blatníku. Pomocí rukojeti je z bezpečnostních důvodů možno tříbodovým závěsem pohybovat krátkými pohyby. Využití celé délky dráhy pohybu tříbodového závěsu vyžaduje 14 zatáhnutí za rukojeť. Když se však naučíte správnému pohybu, dovedete jej používat mimořádně rychle. Páka ovládání závěsu by byla praktičtější na levé straně, která je blíže k vstupním dveřím.

Výrobce uvádí, že zvedací síla tříbodového závěsu je v celém rozsahu zdvihu 39,7 kN neboli 4 050 kg. Měřením byla zjištěna zvedací síla v celém rozsahu zdvihu na konci tažných ramen 37,2 kN neboli 3 790 kg. U zvedací konstrukce byla zvedací síla v celé oblasti zdvihu 26,8 kN a naměřen byl rozsah zdvihu 700 mm.

Použití vývodového hřídele

Ke standardnímu vybavení patří u traktoru PROXIMA CL vývodový hřídel. Základní rychlost lze volit ze dvou alternativ, a to buď 540 a 540E nebo 540 a 1000 ot/min. Přístroje ukazují rychlost otáčení pohonu, pokud řidič vybere na palubním počítači stejný převod, jaký je zvolen na mechanické páce pohonu.

Pro ovládání vývodového hřídele jsou určeny dvě páky, z nichž jednou se volí rychlost vývodového hřídele nebo neutrál, druhou se volí závislé nebo nezávislé otáčky. Při volbě rychlosti a polohy je třeba stlačit spojkový pedál, aby bylo možno zařadit převod. Po zvolení převodu se pohon zapíná a vypíná elektricky pomocí kolébkového spínače umístěného na B sloupku.

Tažné zařízení

Tažná hubice se nachází velmi blízko zadní nápravy, takže couvání s přívěsem vyžaduje hodně otáčet traktorem, přičemž úhel otáčení je omezen dotekem zadního kola s ojí. Tlak směřující na závěs přitom neodlehčuje přední nápravu a břemeno 1 400 kg na tažném háku odlehčilo přední nápravu jen o 200 kg.

Díky kombinaci houževnatého motoru a převodů převodovky lze 10tunový přívěs táhnout s malou potřebou řazení, protože traktor je schopen vytáhnout toto břemeno i na skutečně strmý kopec již na čtvrtý převodový stupeň. Požadavek traktorové vyhlášky týkající se dvouhadicové brzdové soustavy přívěsů je splněn díky přípojkám tlakovzdušných brzd, kromě kterých má PROXIMA také hydraulický brzdový okruh (na přání).

Samotné tažné zařízení je pevné. Do výbavy nepatří hákové zrcátko. Přesto je na hák při spuštění dolů dobrý výhled, pokud se řidič vykloní ze sedačky. Konec háku je vidět skrz děrovaný plechový kryt vývodové hřídele. Uzamčení háku se odblokuje dostatečně velkou pákou na levé straně sedačky, která hák uvolní stlačením dopředu.

Při jízdě traktorem bez připojené agregace je svezení po silnici dost nerovnoměrné, protože traktor při vyšších rychlostech poskakuje. Traktor nemá odpružení kabiny ani přední nápravy. Stejný jev jsme pozorovali také při jízdě s přívěsem, byl však o něco mírnější. Nerovnoměrnou jízdou trpí především spolucestující, protože podmínky řidiče trochu zlepšuje pneumaticky odpružená sedačka.

Při jízdě po silnici jsme zpozorovali rovněž to, že páčka směrovky se po křižovatce nevrací do své středové polohy a funkce ostřikování stěrače má vlastní spínač. Do výbavy nepatří zpětné zrcátko uvnitř kabiny, jinak je však vybavení zrcátky na dobré úrovni.

Pocit z řízení je na silnici vcelku dobrý, ovšem ve stísněnějších místech při nižších otáčkách je řízení poměrně silově náročné. V obou směrech jsme naměřili průměr zatáčení přesně 10,5 metru. Přední blatníky Zetoru by měly být dostatečně pevné, protože blatník má kovové podpěry nahoře i dole.

Ovládání plynového pedálu při jízdě po silnici je tak trochu výzvou. Vysoko umístěný pedál je zpočátku tuhý, jakmile se ale rozpohybuje, stlačuje se již zlehka. Naproti tomu ovládání brzdového pedálu je dobré a brzdy fungují výborně, protože součástí výbavy jsou brzdy na všech čtyřech kolech. Díky tomu se při brždění nezapne pohon všech čtyř kol, ten se zapíná samostatným tlačítkem. Pohon všech čtyř kol je možno zapnout při rychlostech nižších než 20 km/hod.

Traktorem jsme projeli také již tradiční okruh v okolí Vakoly. Na okruhu, který měří něco přes 27 kilometrů, měla souprava celkovou hmotnost 15 tun, jízda trvala 48 minut a 19 sekund a spotřeba paliva byla 11,8 litru. Při zkoušce jízdy do vrchu Zetor tahal náklad do prudkého kilometrového stoupání 3 minuty.

Prostorná kabina

Nová kabina traktoru Proxima je prostorná a z vnějšího pohledu přehledná. Je poměrně hlučná zejména kvůli motoru. Při plné rychlosti byl v kabině naměřen hluk 80,5 dB a při jízdě po poli 81 dB. V obou případech jsme měření prováděli při plných otáčkách motoru, přičemž číselné hodnoty prozrazují, že při rychlosti nižší než 10 km/hod je hladina hluku o něco vyšší než při rychlosti 40 km/h.

Střešním oknem přichází do kabiny bezprašný čerstvý vzduch. Klimatizaci lze totiž objednat na přání. Ve zkušebním traktoru toto zařízení nebylo. Nastavovací možnosti volantu jsou dostatečné, jeho ovládání ale není nejpraktičtější pro opakující se použití, které by usnadňovalo vystupování z kabiny.

Sedačka spolujezdce je prostorná, i když čalounění je natolik měkké, že spolucestující s průměrnou hmotností sedí téměř na kovové desce, která tvoří kostru sedačky. Blokování brzdových pedálů je praktické a lze je odstranit špičkou boty, aby bylo možno použít brzdu při zatáčení.

Do výbavy pracovních světel patří jako standard dva reflektory vpředu, které se nacházejí v masce, a dvě postranní pracovní světla. Vzadu jsou postranní světla a horní pracovní světla. Všechny reflektory jsou halogenové, kužel horních pracovních světel je poměrně úzký, takže je potřebné namířit je přesně na místo, kde je světla zapotřebí.

Nastartuje i v mrazu

Ve Vakole jsme u Zetoru provedli také zkoušku topení, při které se zkoumalo ohřívání kabiny a rozpouštění ledové vrstvy uměle vytvořené na předním skle účinkem topení traktoru. Traktor nastartoval bez větších potíží při teplotě -15 stupňů Celsia. Během hodinu trvajícího testu led v zorném úhlu předního skla neroztál. Částečným důvodem byl určitě pevný ventilátor chladiče, který po celou dobu testu chladil motor.

Pro porovnání uvádíme informaci z časopisu Koneviesti 14/2015, kdy průměrná teplota v kabině traktoru ZETOR PROXIMA POWER 120 ve Skandinávském zimním testu dosahovala na konci stejného testu přibližně 24 stupňů. V tomto případě dosáhla průměrná teplota v kabině na konci testu o něco více než 11,5 stupňů. Led začal tát od míst, kde byly v horních rozích předního skla umístěné trysky. Z důvodu střešního okna se uprostřed horního okraje předního skla nenachází rozmrazovací tryska.

Vytrvalý a praktický

PROXIMA CL 100 je přehledný univerzální traktor s mechanickým ovládáním funkcí. Hlavními dojmy, které traktor zanechává, jsou houževnatost motoru, prostorná kabina a snadná obsluha.

 

Text: Tapio Vesterinen, Koneviesti 12/2020

Tagy
zpět na Zetor World