tiskové zprávy

ZETOR získal ocenění Marketér roku

7.8.2017

Česká marketingová společnost (ČMS) letos již podvanácté udělila prestižní cenu Marketér roku. Tu získávají firmy a osobnosti, které významným způsobem zasáhly do vývoje marketingové teorie i praxe. Vítězem letošního ročníku soutěže se stala ZETOR TRACTORS a.s. a její marketingová strategie k představení designového konceptu ZETOR by Pininfarina na mezinárodních trzích.

Ocenění patří celému týmu, který se na realizaci strategie podílel, a převzala ho ředitelka Úseku korporátní komunikace ZETOR TRACTORS a.s. Margaréta Víghová. „Povedlo se nám dokázat, že i v tak specifickém segmentu, jako je výroba traktorů, se dá zvýšit image značky a posunout se ideově blíže k zákazníkům,“ uvedla Víghová.

O tom, jak soutěž Marketér roku funguje a jak jsou přihlašované projekty hodnoceny, jsme se bavili s její hlavní organizátorkou a prezidentkou ČMS doc. Jitkou Vysekalovou (dále JV) a předsedou hodnotitelské komise soutěže, prof. Gustavem Tomkem (dále GT).

Jak dlouho se ocenění Marketér roku uděluje?

JV: Ocenění Marketér roku uděluje Česká marketingová společnost od roku 2005. Můžeme říci, že po celou dobu soutěž přispívá k rozvoji marketingu ve všech oblastech jeho uplatnění v Česku. Osobně vidím smysl soutěže také v ocenění toho pozitivního, co se v marketingu událo. A to ve světě negací a katastrof, ve kterém žijeme, není tak málo.

Jak vznikla myšlenka toto ocenění udělovat?

JV: Jedním z hlavních cílů České marketingové společnosti je podpora marketingu jako nezbytného faktoru rozvoje a konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Vyhlášení soutěže Marketér roku, která v letošním roce oslavila své 12. výročí, patří k jedné z cest k naplnění tohoto cíle. Na začátku to také byla myšlenka a snaha ocenit významné osobnosti z oboru, které mnohdy nenacházejí „uznání“ ani ve vlastní firmě. V současné době oceňuje hodnotitelská komise především konkrétní projekty z pohledu jejich inovativnosti, efektivnosti, rozvoje metod a principu marketingu včetně dodržení etických a dalších předpokladů.

20170807_Marketér roku

Foto: Vítězové jednotlivých kategorií soutěže Marketér roku, uprostřed Margaréta Víghová, celkový vítěz soutěže 

Na základě čeho probíhá vyhodnocování přihlášených?

GT: Vlastní hodnocení komise probíhá na základě stanovených kritérií. Základní informace získává hodnotitelská komise z přihlášky, případně po bližším seznámení s navrhovaným, ohlasy ve veřejnosti a dalším. Vyhodnocení vypracuje samostatně každý člen hodnotitelské komise. Podle přidělených počtů bodů se pak v komisi rozhoduje o udělení titulu Marketér roku a dalších cenách, které jsou v rámci této soutěže udělovány. Vedle hlavní ceny Marketéra roku navrhuje komise ohodnocení za specifické počiny v marketingu, ať již jde o netradiční oblasti uplatnění marketingu, či o nové aktivity, které jsou hodny následování. Smyslem soutěže, a tedy i vlastního hodnocení, není vyhledávání jednotlivců odtržených od reality, ale naopak vyhledávání takových marketingových manažerů či manažerů obecně, kteří jsou vůdčími osobnostmi uplatnění marketingu v komplexních projektech, týmové práci, respektive v rámci marketingové koncepce firmy či instituce jako takové.

Čím konkrétně zaujal porotu projekt ZETOR TRACTORS a.s.?

GT: Odpověď je celkem jednoduchá. Od úspěšného marketéra se očekává, že především chápe marketing jako okolnostmi preferovanou filozofii podnikání, které podřizuje svoji veškerou činnost ve prospěch firmy s tím, že její osud je v rukou trhu, na který musí být orientována. Dále pak respektuje systém funkcí, jehož cílem je poznat potřeby zákazníka a uspokojit je tak, aby pro vlastní firmu získal jak konkurenční výhodu, tak loajalitu uspokojeného zákazníka. To jednoznačně předložená marketingová strategie ZETOR TRACTORS a.s. prokázala. Při hodnocení projektu se komise shodla, že vedle posílení známosti firmy a značky, jakož i budování konkurenční schopnosti, je významným přínosem plnění požadavků produktové a procesní inovace, který charakterizují významné změny v procesu tvorby produktu od požadavků zákazníka až po užití produktu. Hodnocený projekt má i významný podíl na marketingové inovaci, která se projevila v nové netradiční formě realizace podnikové a marketingové strategie.
 

PR & komunikace

Dominik Moser
+420 605 769 012
Dmoser@zetor.com