tiskové zprávy

ZETOR získal Certifikát výjimečnosti

19.12.2016

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. poprvé v historii obdržela Certifikát výjimečnosti a zařadila se tak mezi ikony českého průmyslu. Certifikát výjimečnosti byl ZETORU udělen za úspěšné zavedení kombinace tří systémů řízení, a to kvality, životního prostředí a hospodaření s energiemi.

Získání certifikátu výjimečnosti nám otevírá možnosti na domácím i světovém trhu při jednáních s partnery a hledání nových subjektů ke spolupráci. Certifikát dokazuje, že společnost klade důraz na trvalé zlepšování v oblasti kvality, šetření životního prostředí a snižování kumulativní spotřeby energií. Propojení všech systémů, jejich udržování a zlepšování vede k větší spokojenosti zákazníků, zaměstnanců a v neposlední řadě i k vyšším ziskům společnosti,“ říká Martin Blaškovič, výkonný ředitel ZETOR TRACTORS a.s. o získaném ocenění.

20161219_Certifikát výjimečnosti 1

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. dlouhodobě usiluje nejen o zkvalitňování výroby, produktů a služeb, ale pozornost je věnována také přístupu k zaměstnancům a k životnímu prostředí. Stejně tak společnost dbá na snižování spotřeby energií. Poprvé byly systémy řízení životního prostředí a hospodaření s energiemi v ZETORU zavedeny na konci roku 2015 a ve stejném roce byly tyto systémy spolu s již zavedeným systémem řízení kvality certifikovány. Certifikaci udělila uznávaná certifikační společnost TÜV SÜD. Další dozorový audit proběhl v listopadu letošního roku, týkal se implementované ISO 9001 a nově zavedených ISO 14001 a ISO 50001. Podzimní audit potvrdil nejen účinnost zavedených systému, ale i proces jejich neustálého zlepšování.

„Konečné výsledky všech tří auditů budou oficiálně známy na jaře roku 2017, avšak již nyní lze predikovat úspěšné obhájení všech tří certifikátů,“ doplňuje Martin Blaškovič a dodává: „Implementace norem je složitý proces, které začíná rozhodnutím vedení společnosti o přijetí koncepce ISO, následuje analýzou současného stavu a pokračuje přes průběžné vzdělávání zaměstnanců, zdokumentování zodpovědností, kompetencí a pracovních náplní až k nastavení měřitelnosti a průběžného vyhodnocování. V konečném důsledku celý systém vede k nepřetržitému zdokonalování podniku a produktů směrem k zákazníkům, zaměstnancům a dalším skupinám.“ vysvětluje průběh zavádění norem Martin Blaškovič.

Implementace systémů řízení má zásadní vliv na kvalitu, životní prostředí a snížení energetické náročnosti. V konečném důsledku jsou tak traktory ZETOR nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale snižují se i náklady na jejich výrobu a provoz. 

20161219_Certifikát výjimečnosti 2

Certifikát převzala paní Veronika Vozáková, představitelka vedení pro jakost v ZETOR TRACTORS a.s. (zcela vlevo) z rukou pana pana Olega Spružiny, generálního ředitele TÜV SÜD Czech a ředitele středoevropského klastru TÜV SÜD Česko – Polsko – Slovensko (zcela vpravo).

PR & komunikace

Dominik Moser
+420 605 769 012
Dmoser@zetor.com