tiskové zprávy

ZETOR ve světě: Indický subkontinent

18.6.2020

V aktuálním díle našeho seriálu se opět posouváme na další světadíl. Tentokrát spolu zavítáme do jednoho z tradičních regionů české značky, pro někoho možná překvapivě, na Indický subkontinent.

Působení značky v oblasti jižní Asie má mnoholetou tradici sahající až do 60. let minulého století, kdy se do Indie začaly vyvážet tisíce brněnských traktorů. Exportní spolupráce byla v tehdejším Československu možná díky vývozní agentuře Motokov, která počínaje rokem 1950 začala rozvíjet prodej zboží v zahraničí na základě dohod o kompenzačním obchodě. Od další dekády se Motokov mimo vývozu do vyspělých států zaměřil na rozvojové země Latinské Ameriky, Afriky nebo právě Asie.

Traktory ZETOR tak stály u počátku mechanizace zemědělství v méně rozvinutých částech světa a významně tak přispívaly k zajištění dostatku potravin pro jeden z nejlidnatějších regionů světa. Stroje si získaly renomé za svou vysokou spolehlivost, jednoduchý provoz a snadnou údržbu. Mimo to podávaly v obtížných podmínkách rozvíjející se Indie velice dobrý výkon. Musely se totiž potácet s vysokými teplotami, neodborným používáním a nedostatkem údržby.

Zetor 2511 HMT

Mimo exportní činnost se Motokov podílel také na vybudování montážních závodů v několika indických městech. Od počátku šedesátých let začal uzavírat partnerství s místními výrobci formou licenčních smluv nebo společných podniků. Svým rozsahem se výstavby traktorových závodů ve své době staly jedněmi z největších strojírenských projektů v zemi. První takovou vlaštovkou byly montážní závody vybudované ve spolupráci s indickou společností Agro Industrial Corporation pro traktory Zetor 2511 ve státech Utarpradéš a Harjana.

Během následujících desetiletí se na trhu rozvíjela spolupráce i s dalšími lokálními společnostmi jako Hindustan Tractors, která od roku 1963 licenčně vyráběla traktory ZETOR Super 50 a posléze ZETOR 3011 a ZETOR 5011. Následovala spolupráce se státem vlastněnou společností Hindustan Machine Tools, tehdy největším indickým výrobcem obráběcích strojů, která na základě licenční smlouvy vyráběla modely ZETOR 2511 pod obchodní značkou HMT. Úspěch traktorů pak v roce 1976 přinesl rozšíření výroby o výkonnější modely ZETOR 5911 a 6711.

HMT v Indii (1)

Z bran indických továren vyjelo jen mezi roky 1970 až 1990 na 60 000 traktorů. Indie se tak pro ZETOR historicky řadí mezi 10 největších světových trhů. Díly a součástky pro kompletaci strojů pocházely částečně z Československa a částečně se vyráběly v lokálních závodech. Rozvoji místí výroby přispělo i mnoho brněnských odborníků, kteří dohlíželi na samotné dodávky i výrobní proces strojů.

Letos je to již téměř 60 let, co ZETOR poprvé vstoupil na indický trh. Od roku 2014 je na trhu zastoupena dceřinou společností ZETOR INDIA PRIVATE LIMITED se sídlem v Chandigarhu na severu Indie, pro ZETOR historicky silném regionu. Cílem dceřiné společnosti je vstup brněnské značky na rozvojové trhy v regionu Asie a Afriky. Nejnovějším úspěchem byl vstup značky do sousední Bangladéše, kam se obdobně jako u dalších trhů regionu dovážejí traktory série ZETOR GLOBAL RANGE. Jde o několik modelů jednoduše ovladatelných mechanických traktorů konstruovaných pro potřeby lokálních zemědělců. Mezi další úspěchy ZETOR INDIA zcela jistě patří také vstup na neméně důležité trhy Vietnamu, Nepálu, Keni nebo Zambie.

IMG_9247

V současnosti ZETOR navazuje na historicky velice úspěšnou spolupráci s lokálními firmami, kdy počátkem letošního uzavřel memorandum o spolupráci s VST Tillers Tractors Ltd., tradičním indickým výrobcem traktorů. Za cíl si obě společnosti dávají vývoj nového traktoru určeného primárně pro indický trh. Snahou je ale také hledat cesty, jak nový stroj exportovat do dalších rozvojových zemí Afriky a Asie. 

PR & komunikace

zmedia@zetor.com