tiskové zprávy

Udržujeme své pozice i navzdory nepříznivému vývoji v Evropě

23.5.2017

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. vykázala v hospodaření za rok 2016 zisk ve výši 102 milionů Kč před zdaněním. I přes kladný výsledek čelí brněnský výrobce traktorů odbytové krizi, která prostupuje již třetím rokem napříč trhy západního světa a dotýká se všech výrobců a prodejců traktorů a zemědělských agregací. Prodeje zemědělské techniky v Evropě se propadly, ve srovnání s rokem 2015, o 9 %, což je nejhorší výsledek trhů od roku 2009, kdy Evropa a svět čelily hospodářské krizi. Navzdory aktuální situaci se společnosti ZETOR TRACTORS a.s. daří udržovat své postavení v Evropě a Severní Americe a posilovat pozice v těch částech a zemích světa, kam úspěšně v posledních dvou letech expanduje.

Hospodaření společnosti ZETOR TRACTORS a.s. kopírovalo vývoj na poli celkových prodejů zemědělské techniky, společnosti se podařilo hospodařit s kladným výsledkem i navzdory nepříznivé situaci. Segment výrobců zemědělské techniky zaznamenal z pohledu objemu prodejů svůj dosavadní vrchol v roce 2013 a od té doby prodeje každoročně klesají. Rok 2016 byl ve srovnání s rokem 2015 horší o 9 %, což představuje pokles v reálných hodnotách o 10 tisíc strojů.

20170523_Výsledky 1

Foto: ZETOR MAJOR HS

„I přes klesající objemy prodejů se nám daří udržovat pozice na jednotlivých trzích a v některých oblastech dokonce posilovat, v loňském roce tomu bylo např. v Německu, Litvě, Slovensku aj. Dalším důležitým aspektem je, že společnost hospodařila s kladným výsledkem a stále investujeme finanční prostředky do rozvoje společnosti. Cíle společnosti se nemění, i nadále pracujeme na rozšiřování produktového portfolia, posilování pozic na západních trzích a využití potenciálu trhů nových,“ říká Lukáš Krejčíř, ředitel Finančního úseku ZETOR TRACTOR a.s.

Tržby společnosti ZETOR TRACTORS a.s. dosáhly v roce 2016 3,2 miliardy Kč, vyrobeno a prodáno bylo 3144 strojů, z čehož 86 % bylo vyvezeno do více než 40 zemí. Zisk společnosti dosáhl 102 milionů Kč před zdaněním. Společnost investovala do podpory R&D a prodeje a marketingu přes 200 milionů Kč.

„Průvodní jevy, které negativně ovlivňují celkovou situaci na trzích, jsou v posledních třech letech neměnné. Jedná se o pokles výkupních cen zemědělských komodit, zpřísňování emisních standardů u strojů a s tím spojené zdražování nových produktů a dotační politika, kdy zemědělci stále nemají možnost čerpat prostředky z těchto zdrojů,“ doplňuje Lukáš Krejčíř a dodává: „Oblastí zájmu ZETOR TRACTORS a.s. je udržet a posilovat pozice na evropských trzích, zejména v Evropě a v Severní Americe. Region však prochází odbytovou krizí, využíváme proto i potenciálu nových trhů. Jen od počátku loňského roku jsme vstoupili na 8 nových trhů v rámci Asie a Afriky, jednalo se např. o Írán, Myanmar, Izrael a nejnověji Zambii. S dalšími partnery jednáme.

20170523_Výsledky 2

Foto: ZETOR PROXIMA HS

I nadále platí, že značka ZETOR dominuje v regionu zemí, které přistoupily do EU po roce 2004. Tedy v pásu zemí vedoucích od pobaltských států přes střední Evropu až po Balkán. Česko a Slovensko patří dlouhodobě k trhům, kde je ZETOR nejprodávanější značkou, a nejinak tomu bylo v roce 2016. Z pohledu podílu na trhu uspěla značka v loňském roce také v Polsku, Litvě a v Maďarsku. Za úspěch lze jednoznačně považovat posílení pozic v Německu, a to i navzdory faktu, že daný trh zaznamenal propad o 11 %. Dařilo se také v Rakousku, Velké Británii nebo v oblasti Skandinávie.

„V letošním roce očekáváme postupnou stabilizaci trhů, tedy zastavení či zmírnění propadů prodejů ve sledovaných teritoriích. V rámci plánu na rok 2017 usilujeme udržet a mírně vylepšit výsledek z roku 2016. Přijali jsme několik opatření, která mají zajistit dosažení cílů. Ať už se jedná o změny ve vedení společnosti či důraz na posílení pozic nových trhů,“ doplňuje Lukáš Krejčíř.

20170523_Výsledky 3

Foto: ZETOR FORTERRA HD

V uplynulých několika měsících nastoupili do společnosti ZETOR TRACTORS a.s. tři noví ředitelé. Obchodním a marketingovým ředitelem se stal Robert Todt, který má 20leté zkušenosti ze Škoda Auto a.s., kde působil např. v Rusku nebo v Číně. Dále nastoupil technický ředitel Petr Váradi, jenž má mnohaleté zkušenosti v rámci vývoje a konstrukce a přišel ze společnosti Way Industries a.s., která se zabývá vývojem smykem řízených nakladačů. Služebně nejmladším je ředitel Úseku kontroly kvality Milan Kuneš, který má mnohaleté zkušenosti s kvalitou v rámci automobilového průmyslu, do ZETORU TRACTORS a.s. přišel ze společnosti Magna Europe. V rámci organizačních změn vznikl nově také Úsek strategie, který připravuje strategii společnosti ZETOR TRACTORS a.s. na období nejbližších 10 let. Ředitelem nového úseku je David Kollhammer, jenž předtím působil v roli technického ředitele v ZETOR TRACTORS a.s.

ZETOR TRACTORS a.s. zaměstnává 660 osob v Brně a dalších 90 zaměstnanců v šesti zahraničních pobočkách v USA, Velké Británii, Francii, Německu, Polsku a Indii. V současné době společnost hledá 40 nových pracovníků, jedná se o dělnické pozice, jako jsou obráběči kovů, brusiči a montážní dělníci. Více o náboru nových zaměstnanců naleznete zde.

20170523_Výsledky 4

Foto: ZETOR CRYSTAL

PR & komunikace

zmedia@zetor.com