tiskové zprávy

Rok 2017 ve znamení vstupu na nové trhy a představování novinek

12.12.2017

Společnost ZETOR TRACTORS a. s. má za sebou další náročný rok, kdy v silné konkurenci výrobců zemědělské technicky hájila své pozice. Podařilo se jí naplňovat dílčí cíle, vstoupila např. na nové trhy, jako jsou Zambie, Keňa, Filipíny, Uzbekistán a další. Díky partnerovi KEMP se ZETORU také daří pronikat na ruský trh, v letech 2018–2022 má do Ruska dodat až 6 tisíc sad traktorů modelové řady FORTERRA. Na veletrhu Agritechnica ZETOR zaujal nejen odbornou veřejnost, ale i novináře, představil zde novinky produktového portfolia – nový design modelové řady MAJOR HS a nové modely HORTUS a UTILIX.

Náročným, ale velice úspěšným, projektem byl veletrh Agritechnica 2017, který se koná jednou za dva roky v německém Hannoveru. Značka zde prezentovala pět svých nejnovějších traktorů – MAJOR HS v novém designu, úspěch a zájem sklidily také nové traktory HORTUS, UTILIX a modernizované FORTERRA a PROXIMA. Zájem o ZETOR projevila i řada potenciálních distributorů ze zemí Afriky, Jižní Ameriky a Asie, se kterými zástupci společnosti jednali o možnosti navázat spolupráci. Na stánku ZETOR SYSTEM si zájemci mohli prohlédnout motory a převodovky, které ZETOR pro svou produkci traktorů sám vyvíjí a vyrábí. I zde probíhala jednání se zájemci a odběrateli komponentů.

Už počátkem října byla podepsána na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně první dohoda mezi ZETOREM a ruským partnerem KEMP na dodávku 450 sad traktorů do Ruska v roce 2018. Podpisem nového dokumentu při příležitosti listopadové podnikatelské mise prezidenta Zemana a zástupců českých firem v Rusku se vzájemná spolupráce ještě prohloubila, jak v délce trvání kontraktu, tak i v objemech dodávek komponentů. Ruský partner odebere v následujících čtyřech letech až 6000 sad modelových řad traktorů a motorů ZETOR. Finanční objem spolupráce je odhadován do výše 550 milionů eur. „Od vstupu na ruský trh si slibujeme posílení pozic značky v oblasti Ruska. Těší nás, že ruský partner je s našimi produkty a službami spokojen a vzájemně nacházíme i nadále prostor pro prohlubování spolupráce,“ vyjádřil se ke spolupráci David Kollhammer, ředitel Úseku strategie ZETOR TRACTORS a.s.

Z pohledu obchodní strategie se ZETORU podařilo vstoupit na řadu nových trhů, mezi které patří Zambie, Keňa, Filipíny, Uzbekistán a další. Aktuálně ZETOR působí v 57 zemí světa. I v budoucích letech bude pokračovat expanze na nové trhy. Pozornost nyní ZETOR upírá zejména na Austrálii a Nový Zéland, východní Afriku, Blízký východ a další.

I v příštích letech ZETOR plánuje další rozvoj, především v oblasti rozšiřování výroby a exportu. Z toho důvodu byl zvolen novým výkonným ředitelem ZETOR TRACTORS a.s. Marián Lipovský, dlouholetý ředitel Provozního úseku ve společnosti. Martin Blaškovič zůstává i nadále předsedou představenstva ZETOR TRACTORS a.s. „Jmenování do funkce výkonného ředitele vnímám jako velikou čest a příležitost. Jsem si plně vědom rozsahu a zodpovědnosti svěřeného úkolu a věřím, že v nové pozici obstojím a ZETOR povedu správným směrem. Dlouhodobým cílem společnosti je posílení pozic na domácím trhu i v zahraničí, rozvoj produktové nabídky a zkvalitňování nabízených služeb. V tomto směru budeme i nadále pokračovat,“ říká o svém zvolení Marián Lipovský, výkonný ředitel ZETOR TRACTORS a.s.  

20171212_Marián Lipovský

Marián Lipovský, výkonný ředitel ZETOR TRACTOR a.s.

PR & komunikace

zmedia@zetor.com