tiskové zprávy

Keňa je další zemí, kam ZETOR vstoupil

13.7.2017

Renesanční období zažívají traktory značky ZETOR na území Afriky. Keňa se stala v pořadí již pátou africkou zemí, kde místní zemědělci mohou obhospodařovat svá pole a farmy s využitím brněnské techniky. Nový kontrakt s keňským partnerem byl uzavřen na tři roky a předpokládá roční dodávku traktorů ZETOR v objemu několika desítek kusů. Prvních 12 strojů už bylo do země dovezeno.

ZETOR INDIA Private Limited, dceřiná společnost ZETOR TRACTORS a.s., uzavřela s keňským partnerem Automobile Warehouse, Ltd. spolupráci na dodávku několika desítek traktorů ZETOR ve výkonnostním spektru od 80 do 150 koní. Do země budou dováženy stroje modelových řad MAJOR, PROXIMA a FORTERRA.

20170713_ZETOR, Kenya 1

„Při hledání nového partnera jsme využili skutečnost, že v Keni se nachází silná indická komunita. Kolegové ze společnosti oslovili na přímo několik potenciální partnerů a po několika měsících jednání jsme spolupráci úspěšně završili uzavřením smlouvy a dodávkou prvních 12 ks traktorů do země,“ říká Robert Harman, ředitel ZETOR INDIA.

Keňským farmářům byly dodány traktory modelových řad PROXIMA, MAJOR a FORTERRA. Zájem je o stroje s kabinou a s klimatizací. Pro zemi je specifické pěstování cukrové třtiny, kukuřice a exotických květin určených pro vývoz do Evropy. Ročně se v Keni prodá až 900 traktorů a 50 % z nich je ve výkonnostním spektru 80–100 koní.

„Společnost Automobile Warehouse, Ltd. disponuje prodejními místy v Nairobi a v Nakuru, druhém největším městě v zemi, které je jedním z nejrychleji se rozvíjejícím městem v Africe. Firma má již zkušenosti z prodeje zemědělské techniky, protože spolupracovala s konkurenční značkou, nově se rozhodla pro ZETOR. Kromě zemědělské techniky bude společnost zajišťovat také servis a dodávku náhradních dílů. První komponenty byly dodány společně s traktory,“ upřesňuje Robert Harman.

20170713_ZETOR, Kenya 2

Během 70leté historie značky ZETOR bylo do země dovezeno 50 ks traktorů. Prvních 25 ks bylo dovezeno v roce 1965, zbývající objem byl dodán v roce 1997. Keňa se stala po Maroku, Alžírsku, Tunisku a Zambii v pořadí už pátou africkou zemí, kam značka ZETOR exportuje své produkty. Zároveň pokračují jednání s partnery z dalších zemí v regionu. Pozornost je věnována zejména státům, které disponují rozvinutým zemědělstvím a trhem s novými traktory, důležitým prvkem při navazování spolupráce je i stabilní politická situace.

ZETOR TRACTORS a.s. pokračuje v expanzi na trhy, kde značka ZETOR dosud postrádala své zastoupení. Jen v letošním roce navázala společnost přímo, nebo prostřednictvím svých afilací, spolupráci s Izraelem, Jordánském, Zambií, Ruskem a nově také s Keňou.

„I nadále je pro společnost klíčové udržet a posilovat pozice v rámci Evropy a USA, pozornost ale věnujeme také tzv. novým trhům, tedy oblastem, které mají potenciál k rozvoji a přinášejí značce i společnosti zajímavé možnosti,“ přibližuje situaci Daniel Špaček, manažer Oddělení nových trhů v ZETOR TRACTORS a.s. 

20170713_ZETOR, Kenya 3

PR & komunikace

zmedia@zetor.com