tiskové zprávy

Jak se v ZETORU testují traktory v boxech PTO?

29.5.2020

Traktor je ZETOR. Všem známý slogan vznikl jednoduše tak, že se stroje brněnské značky staly synonymem pro traktor nejen u nás doma, ale i na mnoha trzích v zahraničí. České traktory si získaly důvěru zákazníků po celém světě pro svou vysokou odolnost a spolehlivost. Hodnotami, kterou jsou pro ZETOR tak specifické i dnes. Koneckonců se tyto hodnoty promítají do všech komponent traktoru. Pojďme se podívat, jak vypadá jejich testování v boxech PTO.

Zkoušky v boxu PTO se provádí ve zkušebních prostorech přes PTO traktoru, což je vlastně jen zkratka z anglického power take-off, v češtině známém jako vývodový hřídel. Zkoušený traktor se přes vývodový hřídel a spojovací kardan připojí k dynamometru, jenž umožňuje plynulé zatížení motoru v různém stupni otáček. „Měření lze provádět jak na otáčkovou regulaci, kdy se nastaví požadované otáčky motoru nebo na momentovou regulaci, kdy se motor zatíží na požadovaný točivý moment,“ doplňuje Michal Novotný, Výzkumný pracovník terénních zkoušek. Zatěžováním motoru dynamometrem lze měřit jednotlivé technické parametry motoru v traktoru, jako je výkon, točivý moment, vstřikovací dávka paliva nebo spotřeba paliva.

Zkušební boxy obsahují také výkonnou vzduchotechniku, která umožňuje simulaci náporu vzduchu při užívání stroje v reálném provozu. Okolní teplotu lze regulovat v rozmezí od 15 do 50 °C a technici tak mají možnost traktory testovat při teplotním zatížení, které je pro většinu exportních trhů stanoveno na 40 °C.  Při této referenční teplotě se zkouší jednak chlazení motorové jednotky, ale také teplotní limity jednotlivých komponentů traktoru. Příkladem limitních teplot může být maximální teplota alternátoru, která může dosáhnout až na 100 °C nebo teplota řídící jednotky motoru, která může vystoupat až na 80 °C.   

Měřící ústředna je pak schopná současně sledovat a zaznamenávat až 40 teplotních a 10 tlakových bodů. Tímto je možné dosáhnout maximální opakovatelnosti měření při každém testovacím cyklu. Ústředna je navíc využívána pro komplexní a náročné úkoly jako proudění vzduchu přes mřížky kapotáže a přes chladiče, průtok chladící kapaliny přes okruh chlazení nebo měření vlhkosti, ale i další požadavky dle aktuálně prováděných testů.

Výkonná vzduchotechnika zkušebních boxů umožňuje také testování klimatizačních jednotek. Při konstantní teplotě okolí dosahující minimálně 38 °C se na několika teplotních snímačích uvnitř kabiny měří průměrný pokles teploty, který je dle platné legislativní normy stanovený na minimálně 11 °C. Při testech nových klimatizačních jednotek použitých u všech modelů s novou střechou byl dosažen pokles teploty o více než 20 °C. Díky tomu tak zákazníkům přinášíme výrazné zvýšení komfortu především při práci v letních měsících.

V boxech PTO se standardně provádějí také životnostní zkoušky jednotlivých komponentů převodovky, rozvodovky a hydrogenerátorů. Stovkami hodin testování procházejí například ložiska převodovky, hřídele, hnací a hnaná kola v převodovce nebo rozvodovce a náhony hydrogenerátorů. Při těchto zkouškách technici zatěžují tělo traktoru přes vývodový hřídel nebo přes speciálně upravený koncový převod tak, aby dosáhli požadovaného zatížení zkoušeného uzlu.

Testování transmise převodovky je pak možné i na pasivním válcovém dynamometru. Na něm zaměstnanci provádí zejména testy náhonu a kompletní přední hnané nápravy traktoru. „V tomto případě je mechanicky odpojen přenos točivého momentu na zadní nápravu a veškerý dostupný výkon stroje je přenášen přes převodovku a sestup na kloubový hřídel pro pohon přední nápravy a následně na celou přední nápravu,“ vysvětluje Michal Novotný.

Průběh všech zkoušek probíhá v automatickém provozu řídícím počítačem, který zaznamenává předem stanovené parametry a v případě jakékoliv odchylky od limitních hodnot je upozorněna obsluha, která odchylku analyzuje. Před zahájením i po ukončení testovacích cyklů probíhá důkladná revize zkoušených komponent s návazným vyhodnocením, které určí, zdali je možné je uvolnit do sériové výroby a využít v našich traktorech.  

Dnes jsme se dozvěděli, co všechno se testuje v boxech PTO a příště už se podíváme pod pokličku vývoje a testování toho snad nejdůležitějšího v traktorech, motorových agregátů.

PR & komunikace

Dominik Moser
+420 605 769 012
Dmoser@zetor.com