Náhradní díly

Original

Jak poznáte originální náhradní díl ZETOR

Zetor

Jednotlivé originální náhradní díly jsou označovány nesmazatelnou známkou a čárovým kódem, který nese informaci, kdy byl díl ze skladu vyskladněn, kdo tento díl balil a kdy byl vyroben.

Zetor

Originální náhradní díly jsou baleny do originálních obalů opatřených logem společnosti a označených nálepkou s číslem výrobku a čárovým kódem s jednoznačným identifikačním číslem.

Provedli jsme detailní analýzu neoriginálních dílů ZETOR zakoupených u neautorizovaných prodejců. Jak tyto neoriginální díly dopadly?

Obložení lamely

Lamela nemá schválený typ obložení (schválené obložení ZETOR je od firmy Reibestos). Použití neschváleného obložení na lamelách má za následek sníženou životnost lamely, prokluz při vyšším výkonu motoru a v neposlední řadě zvýšené opotřebení tlačných věnců spojky.


Náboj lamely

 • Neodpovídá výkresové dokumentaci – je o 5 mm užší a tím je menší dosedací plocha mezi drážkami náboje a spojkovou hřídelí.
 • Při zvýšeném výkonu motoru dochází k nadměrnému opotřebení náboje i spojkové hřídele.
Zetor

Závěr je jednoznačný

Neoriginální vodní čerpadlo a náhonovou lamelu nelze použít jako náhradní díl pro traktory ZETOR.

Brzdové destičky

Porovnali jsme originální brzdové destičky od firmy KNOTT s levnějšími neoriginálními destičkami od firmy TEXTAR.

 • Oba dva typy brzdových destiček mají podobné brzdové účinky (stejný koeficient tření)
 • Při dlouhodobějším brzdovém zatížení se brzdové destičky TEXTAR zahřejí o více jak 400 °C, destičky od firmy KNOTT pouze o 200 °C.
 • Při dosažení teploty cca 600 °C u destiček TEXTAR dochází ke značnému snížení brzdného účinku!
Zetor

Závěr je jednoznačný

Z důvodů zejména bezpečnosti provozu traktoru se použití brzdových destiček od firmy TEXTAR i od jiných výrobců podobného sortimentu nedoporučuje!

Navíc použití neoriginálních brzdových destiček má značný vliv na životnost dalších částí brzdového systému, např. brzdových kotoučů, třmenů brzd a těsnicích elementů, které mohou být vysokou teplotou ohřátí brzdových destiček značně znehodnoceny.

Čínský „originál“ ojnice

 • Rozměry ojnice vyhověly výkresové dokumentaci.
 • Složení materiálu v žádném případě ale neodpovídá předepsanému materiálu.
 • Ojnice obsahuje chemické prvky, které do předepsaného materiálu sice patří, ale v jiném poměru.
 • Materiál obsahoval i prvky, které do něj vůbec nepatří, jako např. hliník, nikl, měď.
 • Tepelné zpracování neodpovídá dokumentaci, tvrdost materiálu je cca o 10 % nižší, než je předepsaná spodní hranice.
Zetor

Závěr je jednoznačný

Testem jsme zjistili, že ojnici nelze použít jako náhradní díl pro motory ZETOR UŘ I. Při použití tohoto výrobku hrozí nebezpečí – v lepším případě deformace, v tom horším až destrukce! O další způsobilosti celého motoru v provozu se dá pochybovat.

Skříň vodního čerpadla

 • Na pohled nerovnoměrný odlitek, po demontáži byly v tělese zjištěny neodstraněné otřepy po opracování.
 • Na vnitřní ploše pod odstředivým kolem byly nálitky po nedokonalém naformování, z nichž bylo možno oškrábat slévárenský písek.
 • Při poklepání vypadlo z tělesa ještě několik zrnek ostrých tvrdých nečistot.
 • Výstupní a vstupní hrdlo uvnitř hrubě odlito.
 • Při proměření bylo zjištěno nedodržení průměrů vstupního a výstupního hrdla.

Hřídel

 • Chybělo odlehčení mezi ložisky.
 • Drážka pro pero nebyla neprovedena dle výkresu a v místě, kde mělo být chromování, byla hřídel rezavá.

Odstředivé kolo

Nebyla dodržena šířka lopatek ani jejich pracovní výška.


Unášeč

Do jednoho ze závitů nebylo možno volně zašroubovat šroub.

Originální náhradní díly ZETOR získáte prostřednictvím naší prodejní a servisní sítě

Zpět na náhradní díly