tiskové zprávy

HTC Holding se mění na HTC INVESTMENTS

20.2.2018

Investiční skupina HTC Holding, a.s. mění svou komunikační pozici na globálním trhu a u příležitosti svého 25. výročí změnila korporátní identitu.

Jednou z hlavních změn je nový název společnosti – HTC Holding a.s. se od roku 2018 mění na HTC INVESTMENTS a.s. HTC tak reflektuje přeměnu lokální společnosti, založené v roce 1992, na investičního hráče s aktivitami v mnoha evropských zemích, v Severní Americe, Indii a Číně. Do změny názvu se promítly i dlouhodobě budované atributy firmy – otevřenost, důvěra a profesionalita (Honesty, Trust, Competence).

„Zmiňované hodnoty jsme přijali za své a staly se součástí našeho nového názvu. Díky dlouholetým zkušenostem celého managementu vytváříme investiční a strategická řešení, která umožňují přehodnotit investiční záměry v našich sektorech, optimalizovat vnitřní procesy a reagovat tak na měnící se trendy a možnosti rozvoje,“ říká o změnách Martin Blaškovič, předseda představenstva HTC INVESTMENTS.

Součástí nové korporátní identity je i nová webové stránka www.htc-investments.com a nové logo společnosti. Společně s novým claimem „MOVING FORWARD TOGETHER“ lépe vystihují posun ke globální investiční společnosti. Představovaný rebranding není samoúčelným prostředkem zaujmout, ale důmyslným krokem k posílení identity značky a vyslání signálu obchodním partnerům, že investiční skupina HTC INVESTMENTS je připravena čelit novým výzvám.

Portfolio sektorů HTC

Bilance uplynulých 25 let je pro společnost HTC INVESTMENTS ve výsledku pozitivní. Její aktivity se postupně rozšířily na výrobní a výzkumně-vývojové činnosti produktů s různým využitím ve strojírenství, zemědělství, v automobilovém, železničním, textilním, energetickém, ale také v leteckém průmyslu. V současnosti skupina působí v sektorech: Agro, Bearings, Real Estate, Engeneering. Nejúspěšnějšími (a zároveň s největším podílem na portfoliu skupiny) jsou společnosti ZETOR TRACTORS a.s. a KINEX BEARINGS, a.s.

ZETOR expanduje do Ruska a na další trhy

Společnosti HTC INVESTMENTS se podařilo navázat na úspěšnou, více než 70letou tradici značky ZETOR. Po investičním vstupu HTC do ZETORU v roce 2002 rozšířila firma počet modelových řad ze dvou na šest (s výkonem od 40 do 160 koní) a díky spolupráci se světoznámým designérským studiem Pininfarina otevřela budoucí designový směr traktorů ZETOR.

Společnost ZETOR TRACTORS se sídlem v Brně neustále expanduje a v současnosti je zastoupena šesti pobočkami ve Velké Británii, Francii, Německu, Polsku, Severní Americe a Indii. V roce 2017 vstoupila společnost na další trhy světa, aktuálně má zastoupení ve více než 50 zemích. Firma do budoucna plánuje pokračovat v expanzi na nové zahraniční trhy. Svojí pozornost už nyní upíná k Austrálii, Novému Zélandu, východní Africe nebo Blízkému východu.

Z celkové traktorové produkce jde až 85 % na export. V minulém roce se společnosti podařilo dohodnout významnou spolupráci na ruském trhu, což pro značku ZETOR představuje zásadní úspěch. V rozmezích let 2018 – 2022 má být do Ruska dodáno až 6000 sad traktorů ZETOR.

„Od vstupu na ruský trh si slibujeme posílení pozice značky ZETOR na ruském trhu. Těší nás, že náš partner je s našimi produkty a službami spokojený a že vzájemně nacházíme neustále další prostor pro prohlubování vzájemné spolupráce,“ komentuje expanzi na ruský trh Marián Lipovský, výkonný ředitel ZETOR TRACTORS.

KINEX – globální špička ve výrobě ložisek

Další úspěšnou značkou v portfoliu HTC je společnost KINEX BEARINGS, a.s. Ta patří v současnosti mezi špičku světových dodavatelů speciálních ložisek především pro textilní a železniční segment. „V současnosti se snažíme v oblasti vědy a výzkumu posunout vpřed, implementovat trendy do portfolia a přizpůsobit tomu i svou obchodně-technickou politiku. Svým zákazníkům poskytujeme technickou podporu v oblasti montáže, údržby a technických konzultací. V roce 2017 se nám v segmentu železnic podařilo zrealizovat několik projektů s významnými výrobci dvojkolek, podvozků a jejich příslušenství v Ruské federaci, Ukrajině, Číně, Turecku a Íránu,“ přibližuje úspěšné zakázky uplynulého roku Igor Kováč, generální ředitel KINEX BEARINGS. V roce 2017 prezentovala společnost svou produkci na mezinárodních výstavách Czech Raildays 2017, IAA Frankfurt 2017 a TRAKO 2017. Účast na těchto akcích měla pro firmu velký význam z hlediska rozvoje obchodních kontraktů po celé Evropě.

Orientace na HIGH TECHNOLOGY

Vstupem do sektoru ENGINEERING si HTC INVESTMENTS plní sen orientovat se na HIGH TECH, ať již v základním, nebo aplikovaném průmyslovém know-how. Budoucnost investiční společnosti HTC INVESTMENTS je v symbióze mezi sledováním nejnovějších trendů a know-how a klíčovými prvky tvorby hodnot, jakými jsou například logistika, zaměstnanci, dodavatelé nebo zákazníci. Budoucnost chceme vnímat komplexně, ve spojení s nastávajícími změnami v celé společnosti, se změnami v technologiích, s inovacemi ve finančních službách či novými trendy v sociálním systému. 25. výročí je pro nás obdobím velkých změn, expanze, ale i přehodnocení strategických rozhodnutí a získávání zkušeností. Jsme připraveni na nové výzvy v horizontu minimálně dalších 25 let a více,“ představuje vizi investiční skupiny Martin Blaškovič.

PR & komunikace

zmedia@zetor.com