novinky a zprávy

Výzkumná činnost a granty

vlajka eu

ZETOR TRACTORS a.s. - Optimální agregace strojů s traktorem

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004799

Maximální podpora: 5 112 tis. Kč

Předmět a cíl: S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Aplikace realizuje společnost projekt, který se bude soustředit na konkrétní problém optimalizace činnosti traktoru a připojeného stroje či nářadí jako celku. Nespolehlivým arbitrem této soustavy je člověk. Projekt si klade za cíl překlenout subjektivní rozhodovací proces obsluhy technicky vyspělým způsobem regulace. V rámci projektu bude vykonáván výzkum a vývoj ve výše popsaných oblastech.

Řešitel za ZETOR TRACTORS a.s.: Stanislav MITÁŠ

Doba trvání projektu: duben 2017 – září 2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

granty web instituce

Evropská unie zastoupená Evropskou komisí jako poskytovatel v rámcovém programu výzkumu a inovacích EU HORIZONT 2020 a 

ZETOR TRACTORS a.s. jako příjemce při řešení projektu: DataBio,

Registrační číslo projektu: 732064

Maximální podpora: 231 tis. EUR

Předmět a cíl: Cílem je s finanční podporou Evropské unie zastoupené Evropskou komisí ukázat přínosy technologií „Big Data“ pro výrobu surovin pro bio hospodářský průmysl prostřednictvím řízení strojů. Z technického hlediska je cílem vývoj monitorovacího systému, který bude zahrnovat sledování polohy vozidel pomocí GPS v kombinaci se získáváním informací z palubního terminálu (CAN-BUS) a jejich přenosu do prostředí GIS online nebo offline. V rámci řešení projektu se předpokládá implementační, testovací a realizační etapy.

Řešitel za ZETOR TRACTORS a.s.: Jaroslav ŠMEJKAL
Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019